Το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών συνόρων και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των Logistics κατέστησαν ευκολότερη και αποδοτικότερη τη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα Logistics αποτελούν αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Μέσω της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους της εταιρείας, αυξάνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και μειώνονται τα λάθη και οι ζημιές στα προϊόντα.
Η δραστηριότητα Logistics της εταιρείας χωρίζεται σε δύο τομείς:

1.Αποθήκευση

Η Transcombi Express Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους αποθηκευτικούς χώρους που εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων των αποθετών της. Έχοντας επενδύσει σε σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει τα εξής:

  1. Λειτουργία των αποθηκών με Barcode και φορητών τερματικών (RF)
  2. Επικοινωνία με τους αποθέτες (παραγγελιοληψία, reporting) μέσω EDI και email
  3. Ηλεκτρονική σήμανση προϊόντων
  4. Εφαρμογή κανόνων FIFO – FEFO κλπ, όπου απαιτείται από τους αποθέτες
  5. Έλεγχο αποθέματος real time από το WMS
  6. Συλλογή παραγγελιών με χρήση συγκεντρωτικού ή αναλυτικού picking
  7. Back order management
  8. Διαχείριση επιστροφών
  9. Σύστημα κυκλικών απογραφών

Αποθηκευτικός Εξοπλισμός

 • Ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες φορτοεκφορτώσεων
 • Ράφια παλέτας Drive In και Β2Β
 • Περονοφόρα Counterbalance, Reach Trucks και VNA
 • Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα πεζού χειριστή
 • Τερματικά RF (scanners χειρός)
 • Θερμικοί εκτυπωτές για εκτύπωση barcode ετικετών
 • Συσκευασία προϊόντων (stretch film, κλπ)
 • Integrated WMS

2.Διανομή

Η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικό Δίκτυο Διανομής. Συγκεκριμένα η διανομή γίνεται:

 • Στην Αττική μέσω των Κέντρων Διανομής Ασπροπύργου, Κηφισού & Οινοφύτων
 • Στη Βόρεια Ελλάδα μέσω της Transcombi Salonica Ε.Π.Ε.
 • Στην Κρήτη μέσω του υποκαταστήματος Κρήτης (Ηράκλειο)

Ο Στόλος των φορτηγών περιλαμβάνει:

 • Στην Αττική:  23 φορτηγά Δ.Χ. χωρητικότητας 12 παλετών , 10 φορτηγά Δ.Χ. χωρητικότητας 33 παλετών
 • Στη Θεσσαλονική:  10 φορτηγά Δ.Χ. χωρητικότητας 12 παλετών, 2 φορτηγά Δ.Χ. χωρητικότητας 33 παλετών
 • Κρήτη:  10 φορτηγά Δ.Χ. χωρητικότητας 12 παλετών

3.Διεθνής Μεταφορά

Η Transcombi Express δραστηριοποιείται στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών από το 1986:

 • Διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συνεχώς πάνω στις νέες φιλοσοφίες και τεχνολογίες του χώρου
 • Διαθέτοντας ανταποκριτές σε όλον τον κόσμο και θυγατρική εταιρεία στη Δυτική Γερμανία, που της δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη των πελατών της
 • Με εξειδίκευση στις συνδυασμένες μεταφορές μέσω αντίστοιχων τμημάτων για μεταφορές
  • Ξηράς (φορτηγά και τρένα)
  • Θαλάσσης

Συμμετέχει δυναμικά στις εξελίξεις του τομέα

 • Εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων
 • Διαθέτοντας ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα παραδόσεων door to door
 • Με πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια των εμπορευμάτων κατά την αποθήκευση και μέχρι την τελική παράδοση
Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Ο σιδηρόδρομος ως εναλλακτικό μέσο μεταφορών προσφέρει ασφάλεια και συμφέρουσες τιμές. Η Transcombi Express SA για τους παραπάνω λόγους δημιούργησε στις εγκαταστάσεις της στην Οινόη Βοιωτίας εμπορευματικό σταθμό φορτοεκφόρτωσης σιδηροδρομικών συρμών.