Η Transcombi Express χρησιμοποιεί σε όλες τις εγκαταστάσεις της τα πλέον σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ροής πληροφοριών. Στον τεχνολογικό εξοπλισμό της συμπεριλαμβάνονται servers, switches με οπτικές ίνες, routers, θερμικοί εκτυπωτές, φορητά τερματικά (RF) και ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των Κέντρων Διανομής Οινοφύτων, Ασπροπύργου και Κηφισού, για ανταλλαγή πληροφοριών σε χρόνο real time. Στις αποθήκες της τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό σε παλετοφόρα οχήματα, μεταλικούς διαδρόμους, βιομηχανικά πατώματα και συστήματα ασφαλείας επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση .