Κεντρικά Γραφεία: Π.Ράλλη 39 Ταύρος, ΤΚ 177 78, τηλ. 211-3005300 , 212-2222222, fax 211-3005400

Υποκατάστημα Ασπροπύργου: Θέση Αγ.Παρασκευή, ΤΚ 193 00, τηλ. 212-2222290, fax 210-5579344

Υποκατάστημα Οινόης: Σ.Σ Οινόης (Αγ. Θωμάς), ΤΚ 320 09, τηλ. 212-2222281-4, fax 22620-57117

Υποκατάστημα Κρήτης: Φοινικιά Ηράκλειο, ΤΚ 175 00, τηλ. 2810-319548

email: support@transcombiexpress.com