Η εταιρία Τranscombi Express A.E. ιδρύθηκε το 1986 από τον κο Καπετανάκη Ιωάννη με έδρα τον Ασπρόπυργο  Αττικής και με σκοπό την ανάπτυξη των Διεθνών Μεταφορών σε ολόκληρη  την Ευρώπη.

To 1989 η εταιρία συμμετέχει στην ίδρυση της πρώτης θυγατρικής της εταιρείας στην Δυτική Γερμανία με την επωνυμία «Τranscombi Express GmbH» με διαφορετική εταιρική σύνθεση.
Το ίδιο χρόνο η εταιρία αναπτύσσεται στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών με ένα στόλο 200 Case Mobil και Wexel Brucken δρομολογημένα στην γραμμή της Ευρώπης.
Το 1991 μετά από σταθερά αναπτυξιακά βήματα η εταιρεία αποφάσισε να εμπλουτίσει το δυναμικό της συμμετέχοντας στην ίδρυση της δεύτερης θυγατρικής της στη Θεσσαλονίκη με την Επωνυμία «Τranscombi Express A.E. Salonica E.Π.E.» που σήμερα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 3.100 m2 και γραφεία 200 m2 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Το 1992 η εταιρία κατασκευάζει τις πρώτες ιδιόκτητες στεγασμένες αποθήκες συνολικής έκτασης 4.000 m2 σε οικόπεδο 10.000 m2  στην περιοχή Αγ. Παρασκευή- Ασπροπύργου με εξοπλισμό ραφιών για 8.000 θέσεις παλετών και εισέρχεται έτσι στο χώρο των Logistics.
Το 1995 η Τranscombi Express A.E. επεκτείνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της κατά 1.800 m2 σε 15 στρέμματα.
Τον ίδιο χρόνο η Τranscombi Express A.E. ανοίγει υποκατάστημα στην περιοχή Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Το υποκατάστημα αυτό έχει αποθήκες συνολικής επιφάνειας 1.500 m2.
Mε την αρχή της νέας χιλιετίας η εταιρία εγκαινιάζει τις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην περιοχή Γκορυτσά του Ασπροπύργου, αφού οι ανάγκες των πελατών της αυξάνονται και το πελατολόγιο της μεγαλώνει με ραγδαίους ρυθμούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν γραφεία 400 m2 αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 4.000 m2 σε οικόπεδο 12.000 m2. Επίσης, τo 2000 η Τranscombi Express A.E. συμμετέχει κατά 51% στην ίδρυση της εταιρείας «General Cargo TransCombi», με σκοπό να εξυπηρετήσει καλύτερα Ευρωπαϊκές χώρες.
Το 2003 η εταιρία επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, φτάνοντας σε συνολική επιφάνεια 14.000 m2 αποθηκών και μεταφέρει την έδρα της στη θέση Πάτημα στον Ασπρόπυργο.
Την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα του νέου Logistics Center της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με αποθηκευτικό χώρο 24.000 m2 και παρακαμπτήριο του ΟΣΕ που δίνει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης απ’ ευθείας από και πρός το τρένο.

Πιστοποίηση
Το 2004 η εταιρεία προχωρά σε εσωτερική αναδιοργάνωση, στα πλαίσια της οποίας πιστοποιείται κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000 από την TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..